W pracy każdego przedsiębiorcy, bądź kupca przychodzi moment, gdzie trzeba się przygotować do negocjacji zakupowych. Czy to na nowy projekt, dostawy roczne, usługi, czy też kontrakt długoterminowy.  Przygotowanie to proces, który oczywiście trwa.  To zdobywanie wiedzy, analiza rynku, sytuacji wewnętrznej w firmie, zapotrzebowania, orientowanie się w wykonalności zakupu, ale także