Poznaj Marka.

Marek to prosty chłopak z Krakowa, ma 35 lat i jest kupcem w firmie produkcyjnej DomoTronix wytwarzającej elektronikę użytkową. Niektórzy by powiedzieli, że to „korpoludź”.

Z zakupami jest związany od czasów studenckich, czyli 11 lat. Gdy mówił kolegom ze studiów, że będzie pracował jako „kupiec”, niektórzy nie mieli nawet wyobrażenia na temat tego czym się będzie zajmował. Zastanawiali się, czy Marek będzie jeździł wielbłądem po pustyni kupując i sprzedając ciekawe fanty? 😉

Nic z tych rzeczy 😊

Marek odpowiada za bardzo istotną kategorię dla swojej firmy – zakup półprzewodników.

Obecnie Marek jest cennym i wartościowym członkiem zespołu, gdyż półprzewodniki to zasób strategiczny konieczny do wytwarzania produktów DomoTronix, takich jak tanie smartfony. Bez nich ich produkty nie istnieją. Informacje przez niego przekazywane trafiają do zarządu, który na bazie uzyskanych danych podejmuje decyzje strategiczne. Jeżeli DomoTronix zdecyduje się na współpracę z konkretnym dostawcą, wiąże się to m.in. z konkretnymi wydatkami na rozwój produktu. Dlatego właśnie przekazywana przez niego wiedza jest tak ważna.

Czy Marek zawsze był tak istotny dla firm, dla których pracował?

Oczywiście nie.

Dzięki jakim cechom Marek stał się tak ważnym zasobem dla swojej firmy?

1.      Negocjator

Marek to przede wszystkim świetny negocjator. Choć nie zawsze tak było.

Pomimo, że Marek jest osobą stosunkowo nieśmiałą i na początku swojej kariery podjęcie negocjacji było dla niego jedną z bardziej stresujących czynności, to opanował tę umiejętność do perfekcji.

W odważny sposób artykułuje interesy DomoTronix i reprezentuje firmę na zewnątrz. Wie jakie są mocne i słabe strony poszczególnych dostawców, rynku i stara się budować relacje z dostawcami, którzy są istotni dla funkcjonowania firmy.

Dzięki doskonałej znajomości rynku wie jakich argumentów używać, by budować bezpieczeństwo łańcucha dostaw przy uwzględnieniu poszczególnych interesów dostawców i utrzymywaniu z nimi właściwego poziomu relacji biznesowych.

Marek jednak negocjuje nie tylko na zewnątrz.

Jako kupiec rozmawia także wewnątrz firmy, gdzie musi pogodzić interesy poszczególnych działów. Od tego też bardzo często zależy jaki dostawca będzie nominowany.

2.      Analityk i strateg

Marek to także doskonały analityk i strateg. Sprawnie porusza się w gęstym lesie swojej kategorii i umie kształtować strategię dla niej. Ma wizję na kilka lat do przodu, gdyż na bieżąco śledzi trendy rynkowe.

Bez tych elementów nie byłby w stanie skutecznie bronić interesów swojej firmy. Firma też nie byłaby w stanie dotrzymywać kroku aktualnym trendom rynkowym.

Wie, gdzie znajdują się szanse i słabe elementy, jak je wykorzystywać i jak planować pod nie strategię, która pozwoli realizować cele firmy DomoTronix.

Cele firmy to jeden z podstawowych elementów za pomocą, których Marek dobiera rozwiązania dla jego kategorii.

3.      Risk manager

Marek jako dobry kupiec doskonale także wie, że musi skutecznie zarządzać ryzykiem i równoważyć rozwiązania tak, aby firma w sposób bezpieczny mogła funkcjonować w dynamicznym środowisku.

Dobór dostawców, rekomendacje sourcingowe, odpowiednie kierowanie nominacji dla poszczególnych podkategorii. Dla Marka odbywa się to po dogłębnej analizie ryzyka, rozważeniu wszystkich za i przeciw w sposób procesowy oraz dokładnej analizie posiadanych danych.

4.      Team Player

Marek także wie, że jest częścią większego organizmu. Aby skutecznie działać musi być zaangażowanym członkiem zespołu pracującym wspólnie z różnymi departamentami na określony wynik.

Bez pomocy działów projektowych, inżynieryjnych, sprzedażowych etc. Marek nie byłby w stanie skutecznie dowozić rezultatów na swojej pozycji kupieckiej.

Marek jako kupiec nie powinien pracować wyłącznie samodzielnie, jako „silos” w swojej organizacji. Ma on świadomość, że tak pracując nie będzie w stanie skutecznie dawać wartości dla swojej firmy.

5.      Lider

Marek także wie, że nie tylko powinien grać ze swoim zespołem do jednej bramki, ale pokazywać mu w którą część pola karnego iść, aby strzelać gole.

Motywuje on zespoły, z którymi współpracuje do nieszablonowanego myślenia, przewodzi dając przykład pokazując konkretne rozwiązania (czasem z pozoru kompletnie oderwane od rzeczywistości), stymuluje produktywne dyskusje. Łączy swój zespół ze światem dostawców pokazując im jakie inne rozwiązania mogą stosować podnosząc innowacyjność produktów DomoTronix.

Jest po prostu liderem.

Bądź jak Marek

Marek to tylko wymyślony przykład, ale osobiście znam przynajmniej kilku kupców, których imionami mógłbym zastąpić imię Marka.

Zastanawiasz się pewnie, dlaczego akurat takim zestawem cech postanowiłem Marka opisać.

Odpowiedź jest bardzo prosta – ponieważ są to cechy, którymi sam staram się kierować w swojej pracy i bardzo wysoko je cenię wśród kupców i menedżerów, z którymi mam do czynienia.

Dodatkowo pokazują, dlaczego rola zakupów jest tak istotna w działaniu firmy i dlaczego zakupami powinni się zajmować ludzie świadomi swojej roli, z odpowiednim zestawem cech.

A Waszym zdaniem, które cechy kupca są najważniejsze?

Zapraszam do komentowania.

Podoba się? Podziel się!